Vi söker utbildare till Tollare folkhögskolas socialpedagogiska kurser!

Är du den som vi behöver i vårt arbetslag? Efterfrågan på utbildning inom socialt arbete är stort och på grund av pensionsavgångar behöver vi nu stärka vårt arbetslag med nya kollegor.

På Tollare folkhögskola ges en rad folkhögskolekurser i Socialpedagogiskt ungdomsarbete. Inom ramen av arbetslaget ger vi på plats i skolan en tvåårig utbildning, samtidigt som det fortlöper flera distanskurser och en mängd kortare kurser.

Skolans utbildade socialpedagoger återfinns sedan i stor utsträckning inom institutionsvård av unga (SiS och HVB), fritidsverksamhet, i skolan eller annan offentlig verksamhet samt inom civilsamhället verksamma inom t.ex. ideella organisationer.

Vår strävan att nå en hög grad av anställningsbarhet bland våra deltagare, gör att vi sätter stort värde i att hålla oss uppdaterade och ha nära kontakt med verksamheter inom vår intressesfär. Det är viktigt för oss att kursinnehållet alltid förenar den teoretiska grunden med den praktiska tillämpningen. I vårt arbetslag återfinns en stor bredd av kompetenser och tidigare yrkeserfarenheter, men med ett ökat kursutbud behöver vi också utöka arbetslaget.

Är du den vi söker? Är du intresserad av lärande i en miljö som bygger på aktivt deltagande och medverkande bland deltagarna. Blir du nyfiken att möta och arbeta tillsammans med våra grupper där det finns ett stort kapital av egna erfarenheter och kunskaper som formar det gemensamma lärandet.

 

Du har pedagogisk erfarenhet och/eller utbildning från ett eller fler av följande områden:

–       Organisation, ledarskap och grupputveckling

–       Beroende, kriminalitet och behandling

–       Beteendevetenskap, KBT, MI m.m.

–       Civilsamhället och  Socialt entreprenörskap

–       Socialtjänst, familjearbete

–       Friluftsliv

–       Ungdomsarbete exempelvis inom skola och fritid

–       Har arbetat med ungdomar inom institution, socialtjänst, skola eller idéburna organisationer.

 

Meriterande:

Erfarenhet av undervisning

 

Tollare folkhögskola

Tollare har IOGT- NTO som huvudman och du ska dela huvudmannens värderingar. Hos oss studerar över 250 personer i olika åldrar och med olika bakgrunder på våra långkurser och distanskurser. Vi gör även ett stort antal kortkurser, samverkanskurser och konferenser. Tollare genomströmmas varje år av ca 10.000 personer som deltar i någon form av aktivitet här. Ett 50-tal deltagare bor på vårt internat.

Tollare folkhögskola ligger naturskönt belägen i Nacka kommun, ca 20 min från Slussen, med egen brygga intill Skurusundet.

För över 25 år sedan startade arbetet med Tollare folkhögskolas socialpedagogiska utbildningar så vi har lång erfarenhet och är medlemmar i BALSAM (www.socialpedagog.nu).

Vi har idag ett gott anseende på arbetsmarknaden och bland intressenter, vilket visar sig i ett mycket stabilt ansökningsläge. Kursutbudet utvecklas fortlöpande, då denna samhällssektor ständigt förändras.

För att få en bra bild av skolans verksamhet, klicka gärna runt på skolans hemsida www.tollare.org

 

Tillträde: efter överenskommelse

Omfattning: heltid

Sista ansökningsdag: sker löpande dock senast 2018-06-01

Ansökan skickas till:  ansokan@tollare.org

Upplysningar om tjänsten:
Helena Dohns, arbetslagsledare helena.dohns@tollare.org alternativt Espen Bjordal, espen.bjordal@tollare.org

 

Facklig representant, : Magnus Söderström, magnus.soderstrom@tollare.org