Personal

Administration

Mats Kempinsky
Rektor
Jane Parri Kronstrand
Servicechef
Anders Nordh
Kamrer
08-505 686 01 anders.nordh@tollare.org
Stefan Sundström
Data-ansvarig
Helen Södergren
Reception
08-505 686 00 info@tollare.org
Madeleine Östergren
Administratör/Informatör
Maria Lagerberg
SYV / Allmän kurs
Minna Hallrin
Internat- och städledare

Lärare Allmän kurs

Holger Marklund
Kursföreståndare Allmän kurs
Anna Vormisto
Allmän kurs
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Åsa Knutsson
Allmän kurs (Tjänstledig)
Emma Hyldéen
Allmän kurs
Magnus Söderström
Allmän kurs
Lisa Wetterberg
Allmän kurs

Lärare Sociala spåret

Helena Dohns
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Espen Bjordal
Socialpedagogiskt undomsarbete
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Arne Georlin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Staffan Hübinette
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Urban Dunell
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
My Wåhlander
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt undomsarbete
Mats Hemstrand
Socialpedagogiskt undomsarbete / yrkeskurs

Lärare Journalistik

Mats Hjortfors
Kursföreståndare Journalistik reportage/multidmedia
Robert Wållberg
Journalistik reportage/multimedia

Centrum för ideellt ledarskap

Aron Lavesson
Centrum för ideellt ledarskap
Jenny Nordfält
Centrum för ideellt ledarskap
Sofia Zackrisson
Projektledare och pedagog

Servicepersonal

Magnus Hallrin
Ansvarig vaktmästeriet
Tommy Björk
Vaktmästare
08-505 686 31 tommy.bjork@tollare.org
Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Jukka Loukusa
Vaktmästare
08-505 686 07
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Lokalvård

Kök

Sofia Östergren
Kökschef
Margit Rekonius
Köksassistent
08-505 686 22
Maria Eriksson
Köksassistent
08-505 686 22
Marianne Nirs
Köksassistent
08-505 686 22
Eva Gustafsson
Kock
08-505 686 22
Malin Bastholm
Kock (föräldraledig)
08-505 686 22