Normkritisk inriktning

Kursen omfattar 38 veckor

 • Höstterminen 2018
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2019
  7 januari - 24 maj

Studietakt 100 %

ANSÖK TILL ALLMÄN KURS HÄR.

Ansök här!

Vill du lära dig mer om normkritiskt tänkande? Kursen kombinerar behörighetsläsning normkritisk samhällsanalys.

I vårt samhälle finns många normer för hur en bör bete sig eller vara. En del av normerna är bra och ger människor större frihet medan andra är begränsande, förminskande och skadliga. I den här kursens temastudier arbetar vi med att synliggöra olika normer och att analysera vad de får för konsekvenser för enskilda människor. Svenska, engelska och matematik läses separat.

Du bör ha minst ett års gymnasiestudier bakom dig.

Allmän kurs Normkritisk inriktning passar dig som:
 • vill kombinera behörighetsläsning med studier i normkritik
 • tycker om tema- och projektstudier
 • vill läsa teoretiska texter och diskutera dessa
 • vill träna på ett normkritiskt förhållningssätt
 • vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering
 • tycker om att samarbeta med andra
 • planerar för fortsatta studier på högskola/universitet.

Kursinnehåll

– Omvärldsorientering
– Genusvetenskap och normkritik
– Kultur- och idéhistoria
– Fördjupningsarbete och projekt
– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Historia
– Religion
– Naturkunskap
– Drogfrågor
– Temadagar

Kostnader

Undervisningen på Tollare kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar 2 500 kr per läsår för studieresa, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. För böcker tillkommer cirka 1 000 kr.
Dessutom betalar du för mat och eventuell hyra.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2018 och du ska ha läst minst ett år på gymnasiet (minimum 700 godkända poäng).

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Löpande antagning. Dock senast 1 juni 2018.

Länkar

ANSÖK TILL ALLMÄN KURS HÄR.