Centrum för ideellt ledarskap

Centrum för ideellt ledarskap är ett resurscenter och en mötesplats för det lokala och regionala civilsamhället. Centret vill vara en självklar resurs för alla dem som går samman och försöker påverka vårt samhälle genom ett ideellt engagemang.

Centrum för ideellt ledarskap erbjuder korta och långa folkhögskolekurser, mötesplatser och andra former av utbildnings- och bildningsinsatser för nuvarande och framtida ledare inom lokalt och regionalt föreningsliv. Målet för Tollare –  IOGT-NTO:s folkhögskola är att vara en självklar mötesplats för engagerade inom civilsamhället för att utveckla ett hållbart och värdebaserat ledarskap.

Vi arrangerar återkommande utbildningar för föreningar, mötesplatser och samarbeten. Tollare folkhögskola har även en Allmän kurs (kurs för att nå allmän behörighet till eftergymnasiala studier) med profil ideellt ledarskap.

Samarbeten och kurser

Vi tar fram och genomför flertalet folkhögskolekurser tillsammans med civilsamhället inom områden där organisationer har identifierat ett bildningsbehov som vi kan lösa tillsammans. Det kan vara årslånga kurser på distans, helgkurser eller andra samverkanskurser. Vi tar gärna fram kurser för fler organisationer med liknande bildningsbehov där utbytet blir en viktig del av kursinnehållet.

Exempel på folkhögskolekurser som vi gör i samverkan är Tjejzonens volontärutbildningar, IOGT-NTO:s kurs alkoholpolitik avancerad samt, IOGT-NTO:s kurs socialt arbete avancerad. En annan kurs är Möjliggöraren- ett ledarprogram för mobilisering av engagemang och lokal föreningsverksamhet samt projektledning. UNF Höjdaren är ytterligare en kurs  vi erbjuder – en topputbildning om alkohol och samhället.

Är du intresserad att samarbeta kring våra kurser? Kontakta Jenny.Nordfalt(at)tollare.org