Teambuilding & Tillitsbanan

När ni är på plats på Tollare, passa på att varva konferensen med gruppstärkande aktiviteter eller kulturaktiviteter. Vi har lång erfarenhet av att jobba med gruppstärkande och kan erbjuda en rad olika aktiviteter. Till exempel har vi en tillitsbana i skogen i nära anslutning till Tollare och certifierade ledare till den.

Exempel på gruppstärkande- och kulturaktiviteter

  • Tillitsbanan
  • Gruppstärkande övningar & lära-känna eller djupare grupparbeten med analyser av gruppen
  • Teaterövningar
  • Keramik
  • Skapande bild och form
  • Kör- och sångövningar