Svenska från dag ett i Jordbro

Svenska från dag ett är en utbildning på folkhögskola som ger nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en förståelse för det svenska samhället. Ett viktigt syfte med satsningen är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Vem kan gå kursen:

  • asylsökande som bor antingen på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende
  • personer som fått uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden

 

Svenska dag ett i Jordbro
– en kurs för asylsökande och nyanlända som bor på flyktingboende

Huvudman: Tollare folkhögskola

Kursanordnare: Blå Vägen

Plats: Blå Vägen i Jordbro Kulturhus, Hurtigs torg 2

Start: 16 april kl 9.00

Svenska dag 1 är på heltid – 10 veckor.  Tid:  kl 9.00 – 14.30.

Kursföreståndare: Azita Kalandarzadeh, tel 070-4616229

Mail: konstverkstad@hotmail.com

azita. kalandarzadeh@blavagen.nu

Kursinnehåll:
– Svenska – tala, läsa lyssna, förstå
– Samhällskunskap och arbetsliv
– Demokrati, jämställdhet, värden, normer, koder
– Kultur, dans, friskvård, hälsa
– Pröva på hantverk och data
– Studiebesök, lära känna din närmiljö och Stockholm
– Besök på arkeologisk utgrävning i Haninge mm

Kompetensintyg till alla som gått klart kursen.

Anmäl dig per mail till: konstverkstad@hotmail.com eller per post: Blå vägen, Skogsängsvägen 59, 163 41 Spånga.

I din anmälan är det viktigt att du anger;
– namn
– tillfälligt personnummer
– dossiernummer (finns på LMAkortet)
– adress
– telefonnummer
– din handläggare på migrationsverket och din handläggares kontaktuppgifter