Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma – halvfart under 2 år

Kursen omfattar 76 veckor

 • Hösttermin 2018
  23 augusti - 20 december
 • Vårterminen 2019
  8 januari - 1 juni
 • Höstterminen 2019 (preliminärt)
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2020 (preliminärt)
  7 januari - 31 maj

Distans
Studietakt 50 %

ANSÖK TILL SOCIALPEDAGOGISK DISTANSUTBILDNING HÄR

Ansök här!

Socialpedagogisk distansutbildning för yrkesverksamma vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar inom fritid, skola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård. Utbildningen utgår från aktuell forskning i kombination med folkhögskolans verklighetsanknutna och deltagarorienterade pedagogik. Utifrån en förståelse för varför barn kan ha svårt att lära och koncentrera sig, tappa motivationen i skolan, utveckla problem och senare destruktiva beteenden med missbruk, drogberoende och kriminell livsstil är kursen inriktad mot kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och metoder. Teori och metodfrågor kopplas till det egna arbetet och den egna praktiken.

Kursinnehåll

– Socialpedagogik
– Begreppen evidensbaserade metoder, risk- och skyddsfaktorer, prevention och KASAM
– Dysfunktionella familjer / nätverksarbete
– Anknytningsteori och utvecklingspsykologi
– Socialtjänstlagen
– Neuropsykiatri ex ADHD
– Läs- och skrivsvårigheter
– Droger och beroende
– Kriminalitet som livsstil
– Dokumentation
– Grunder i kognitiv beteendeterapi(KBT)
– Metoder som MI, coaching och lösningsfokuserat arbete
– Grupp och ledarskap
– Individuellt fördjupningsarbete

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Per läsår betalar du 10 230 kr , för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt. Om du bor nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du
5 640 kr för material och mat, per läsår. Utöver detta tillkommer kurslitteratur, räkna med att du behöver införskaffa ca 15 böcker under utbildningens gång (varierande priser på litteraturen).

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och vi vill att du har gymnasiekompetens. Du har ett arbete med utsatta barn/ungdomar inom fritid, skola, resursskola, öppenvård, ideellt socialt arbete eller institutionsvård.

Ansökan

Bifoga dina betyg som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag i belastningsregistret. Detta behöver Tollare folkhögskola ha tillgång till innan skolstart.

Sista ansökningsdag 1 maj 2018.

Samlingar på Tollare

Utbildningen innehåller träffar vid sju tillfällen om sammanlagt 16 dagar per år.

Datum för träffar:
HT-18: 29-31 augusti, 8-9 oktober, 21-23 november
VT-19: 10-11 januari, 7-8 februari, 28-29 mars, 9-10 maj

Tider som gäller vid träff tillfällena är 8.30- 20.00. Träffens sista dag avslutas 15.00

Datum för träffar läsåret 19/20 ej fastställda

Länkar

ANSÖK TILL SOCIALPEDAGOGISK DISTANSUTBILDNING HÄR