Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Kursen omfattar 76 veckor

 • Höstterminen 2018
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2019
  7 januari - 24 maj
 • Höstterminen 2019
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2020
  7 januari - 31 maj

Studietakt 100 %

ANSÖK TILL SOCIALPEDAGOGISKT UNGDOMSARBETE.

Ansök här!

Utbildning till social-/behandlingspedagog

Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig som vill arbeta förebyggande eller i behandling med ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik sett ur perspektiven samhälle, familj och individ.

Genom beprövade och framgångsrika metoder lär du dig hur man vänder en destruktiv utveckling till något positivt. Du får kontakt med andra som verkar i dessa grupper. Personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, auskultationer på arbetsplatser, fältförlagda studier, två praktikperioder samt metodveckor ingår.

Undervisningens mål

 • du får kunskaper för att arbeta med utsatta ungdomar på institution, i öppenvård, skola och fritid
 • du får introduktion om kognitiva behandlingsmetoder
 • du får information om andra metoder i arbetet med ungdomar
 • du får tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling.

Kursinnehåll

Ungdomars situation
– Utvecklingspsykologi
– Kognitiv inlärningspsykologi
– Droger/beroendetillstånd
– Läs- och skrivsvårigheter
– Neuropsykiatriska diagnoser
– Nätverk

Samhälle
– Kunskaps- och forskningsöversikt
– Evidensbegreppet
– Socialpolitik/socialtjänst
– Lagstiftning
– Öppenvård och institutioner
– Ideella organisationer
– Risk- och skyddsfaktorer
– Genus- och mångfaldsperspektiv

Socialpedagogiska fältet
– Grupprocessen
– Pedagogiska metoder
– Behandlingsmodeller t ex ART och Komet
– Nätverksarbete och familj
– Praktik
– Metodveckor

Övrigt
– Sociala projekt
– Yrkesroll och etik
– Eget fördjupningsarbete
– Skolgemensamma aktiviteter

Kostnader

Undervisningen på Tollare kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar 1 500 kr per år för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. För Introduktionsvecka betalar du 1 000 kr och för Metodveckor cirka 5 500 kr. Kostnader för böcker tillkommer och beräknas till cirka 4 500 kr. Dessutom betalar du för mat och eventuell hyra.

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag i belastningsregistret. Detta behöver Tollare folkhögskola ha tillgång till innan skolstart.

Sista ansökningsdag 15 april 2018.

Länkar

ANSÖK TILL SOCIALPEDAGOGISKT UNGDOMSARBETE.