Förberedande Allmän kurs, vt-2018

Tollare har just nu fyra profiler på sin Allmänna kurs. Du kan välja mellan Kreativt skrivande, Foto, Socionomförberedande och Högskoleförberedande inriktning.  Profilämnena utgör cirka en femtedel av den sammanlagda studietiden. Till vårterminen 2018 startar vi också en förberedande Allmän kurs på en termin för en mindre grupp (max 15 deltagare).

Förberedande Allmän kurs passar dig som planerar att studera på Allmän kurs på folkhögskola hösten 2018. Kursen är en termin lång och syftar till att du som läser den ska komma igång med studier i allmänna ämnen. Studierna anpassas till din egen nivå och vi jobbar framför allt med svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. I kursen läggs också stor vikt vid egen planering, studieteknik, skapande och friskvård. Du kan bara ha gått i grundskola eller ha något/några år på gymnasiet bakom dig.

Under den förberedande Allmänna kursen ges du stora möjligheter att bekanta dig med folkhögskolans speciella lärmiljö. Vi fokuserar på individen och ser gruppen som en viktig resurs för allas lärande. Närvaro, delaktighet och samtal blir viktiga beståndsdelar i studierna.

Målet med kursen är att du ska känna dig trygg med att läsa vidare på en Allmän kurs på gymnasienivå hösten 2018 för att där senare kunna nå Grundläggande behörighet.

Kursinnehåll

Ansok_AllmanKursForb