Högskoleförberedande

Behöver du ett sista år på gymnasienivå för att gå vidare till högre studier? Vill du fördjupa dig i samhällsfrågor? Under vårterminen ökar inslaget av individuellt arbete. Svenska, engelska och matematik läses separat.

Högskoleförberedande passar dig som

  • Vill skaffa dig en bred nutids- och omvärldsorientering
  • Vill belysa vår värld ur flera perspektiv
  • Tycker om temastudier och projektarbete
  • Vill få grundläggande behörighet för högre studier

Läs mer om kursinnehållet

 

5686_tredje-aret_411

"Tollare kommer alltid att finnas med mig som ett gott exempel på hur en skola ska vara"