Ideellt ledarskap

 

Kursinnehåll
 • Våra värderingar, demokrati- och människosyn
 • Kunskap om hur samhället styrs och påverksarbete
 • Projektledning och arrangörsskap
 • Engagemang, kommunikation och motivation
 • Så förändrar civilsamhället världen, internationella och nationella exempel.

 

Detta sker utifrån de gymnasiegemensamma ämnena
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religion
 • Naturkunskap

 

Terminstider

Kursen omfattar 38 veckor, 1 läsår.
Höstterminen 24 augusti - 20 december 2017.
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018.

 

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2017 och du ska ha läst minst ett år på gymnasiet (minimum 700 godkända poäng).
Löpande antagning. Dock senast 1 juni 2017. Läs mer om ansökan, antagning, antagningsregler, urvalsprocess, intyg och behörigheter här: Vanliga frågor och svar om Allmän kurs

Alla allmänna kurser på Tollare folkhögskola är CSN-berättigade. För mer information, se centrala studiestödsnämndens hemsida: CSN

 

Vilka kostnader får du?

Undervisningen på Tollare kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar
2 500 kr per läsår för studieresa, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. För böcker tillkommer cirka 1000 kr.
Dessutom betalar du för mat och eventuell hyra.

 

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

OBS! Ansökning för höstterminen 2018 öppnar i slutet av januari/ibörjan i februari 2018.
För mer info:

Kontakta kursföreståndare Jenny Nordfält