Kursinnehåll

 • Berättandets hantverk
 • Poesi och litterär verktygslåda
 • Dramatik
 • Språk och form
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religion
 • Naturkunskap
 • Drogfrågor
 • Temadagar

 

Terminstider

Kursen omfattar 38 veckor.
Höstterminen 24 augusti - 20 december 2017.
Vårterminen 8 januari - 1 juni 2018.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2017 och du ska ha klarat av din grundskola så att du är behörig att söka gymnasiet.

Löpande antagning. Dock senast 1 juni 2017.

ANSÖKAN

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

OBS! Ansökning för höstterminen 2018 öppnar i slutet av januari/ibörjan i februari 2018.


Vilka kostnader får du?

Undervisningen på Tollare kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar
2 300 kr per läsår för studieresa, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. För böcker tillkommer cirka 600 kr. Dessutom betalar du för mat och eventuell hyra.

Läs om kostnader här

Läs om internatboende här

CSN

För mer info:

Kontakta kursföreståndare Anna Vormisto

"Jag vill utveckla mitt skrivande till en ny nivå och samtidigt plugga upp mina kärnämnen"

 

skrivande_innehall_197