Personal

Administration

Mats Kempinsky
Rektor
Jane Parri Kronstrand
Servicechef
Anders Nordh
08-505 686 01 anders.nordh@tollare.org
Stefan Sundström
Data-ansvarig
Helen Södergren
Reception
08-505 686 00 info@tollare.org
Madeleine Östergren
Administratör/Informatör
Maria Lagerberg
SYV / Allmän kurs / Föräldrarledig deltid
Minna Hallrin
Internat- och städledare
Anna Tenlén
Kurator

Lärare Allmän kurs

Holger Marklund
Allmän kurs
Anna Vormisto
Allmän kurs
Linda Alvarsam
Allmän kurs
Beata Rosén
Allmän kurs
Åsa Knutsson
Allmän kurs (Tjänstledig)
Emma Hyldéen
Allmän kurs
Magnus Sjöö
Allmän kurs
Lisa Wetterberg
Allmän kurs

Lärare Sociala spåret

Anna Stenarv
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Helena Dohns
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Espen Bjordal
Socialpedagogiskt undomsarbete
Margith Hanslin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Arne Georlin
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Staffan Hübinette
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
My Wåhlander
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Monica Dunger
Socialpedagogiskt ungdomsarbete
Mats Hemstrand
Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Lärare Journalistik

Hasse Hedström
Journalistik reportage/multimedia
Mats Hjortfors
Journalistik reportage/multidmedia
Robert Wållberg
Journalistik reportage/multimedia

Centrum för ideellt ledarskap

Aron Lavesson
Centrum för ideellt ledarskap
Jenny Nordfält
Centrum för ideellt ledarskap
Sofia Zackrisson
Projektledare och pedagog

Servicepersonal

Magnus Hallrin
Ansvarig vaktmästeriet
Tommy Björk
Vaktmästare
08-505 686 31 tommy.bjork@tollare.org
Peter Blom
Vaktmästare
08-505 686 32 peter.blom@tollare.org
Jukka Loukusa
Vaktmästare
08-505 686 07
Lena From
Lokalvård
08-505 686 29 lena.from@tollare.org
Kent Gunnarsson
Lokalvård
Ania Chojnowska
Lokalvård

Kök

Sofia Östergren
Ansvarig för Tollareköket och Grindstugan
Margit Rekonius
Köksassistent
08-505 686 22
Maria Eriksson
Köksassistent
08-505 686 22
Marianne Nirs
Köksassistent
08-505 686 22
Eva Gustafsson
Kock
08-505 686 22
Malin Bastholm
Kock (föräldraledig)
08-505 686 22