Odling – Ett samhälle i omvandling

Kursen omfattar 38 veckor

 • Höstterminen 2018
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2019
  7 januari - 24 maj

Studietakt 100 %

ANSÖKAN TILL DENNA ALLMÄNNA KURS ÄR STÄNGD.

Denna kurs kommer inte att starta till hösten 2018 på grund av för få sökande. Du som har sökt kommer att bli kontaktad av skolan.

Behöver du komplettera dina gymnasiestudier? Längtar du efter att få ägna dig åt småskalig odling och samhällsomvandling? Kursen kombinerar behörighetsläsning praktisk samhällsförändring.

I ett samhälle där de fossila energikällorna behöver fasas ut behöver vi hållbara alternativ. I kursen utforskar vi olika alternativa metoder för att skapa ett hållbart och demokratiskt samhälle. Vi kombinerar praktiskt arbete med teoretiska studier i temaform som leder till djupare förståelse av samhällets grundförutsättningar.

Du bör ha minst ett års gymnasiestudier bakom dig.

Allmän kurs Odling – Ett samhälle i omvandling passar dig som:
 • vill kombinera behörighetsläsning med teoretiska studier i samhällsomvandling och småskalig odling
 • vill sätta fingrarna i jorden en gång i veckan för att praktisera dina kunskaper
 • hoppas på en omvandling mot ett mer hållbart samhälle
 • tycker om tema- och projektstudier
 • vill läsa mycket teorier och diskutera dessa
 • vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering
 • tycker om att samarbeta med andra.

Kursinnehåll

– Omvärldsorientering
– Hållbar utveckling och miljöfrågor
– Grunder i självhushållning
– Fördjupningsarbete och projekt
– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Historia
– Religion
– Naturkunskap
– Drogfrågor
– Temadagar

Kostnader

Undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Du betalar 2 500 per läsår för studieresa, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i skolrestaurangen. Om du hyr ett rum på skolans internatboende tillkommer en hyreskostnad.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2018 och du ska ha läst minst ett år på gymnasiet (minimum 700 godkända poäng).
Löpande antagning. Dock senast 1 juni 2018.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Denna kurs kommer inte att starta till hösten 2018 på grund av för få sökande. Du som har sökt kommer att bli kontaktad av skolan.

Länkar

ANSÖKAN TILL DENNA ALLMÄNNA KURS ÄR STÄNGD.