Normkritisk inriktning

Kursen omfattar 38 veckor

 • Höstterminen 2018
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2019
  7 januari - 24 maj

Studietakt 100 %

ANSÖKAN TILL DENNA ALLMÄNNA KURS ÄR STÄNGD.

Denna kurs kommer inte att starta till hösten 2018 på grund av för få sökande. Du som har sökt kommer att bli kontaktad av skolan.

Vill du lära dig mer om normkritiskt tänkande? Kursen kombinerar behörighetsläsning med normkritisk samhällsanalys.

I vårt samhälle finns många normer för hur en bör bete sig eller vara. En del av normerna är bra och ger människor större frihet medan andra är begränsande, förminskande och skadliga. I den här kursens temastudier arbetar vi med att synliggöra olika normer och att analysera vad de får för konsekvenser för enskilda människor. Svenska, engelska och matematik läses separat.

Du bör ha minst ett års gymnasiestudier bakom dig.

Allmän kurs Normkritisk inriktning passar dig som:
 • vill kombinera behörighetsläsning med studier i normkritik
 • tycker om tema- och projektstudier
 • vill läsa teoretiska texter och diskutera dessa
 • vill träna på ett normkritiskt förhållningssätt
 • vill ha en bred nutids- och omvärldsorientering
 • tycker om att samarbeta med andra
 • planerar för fortsatta studier på högskola/universitet.

Kursinnehåll

– Omvärldsorientering
– Genusvetenskap och normkritik
– Kultur- och idéhistoria
– Fördjupningsarbete och projekt
– Svenska
– Engelska
– Matematik
– Samhällskunskap
– Historia
– Religion
– Naturkunskap
– Drogfrågor
– Temadagar

Kostnader

Undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Du betalar 2 500 kr per läsår för studieresa, studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i skolrestaurangen. Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i skolrestaurangen. Om du hyr ett rum på skolans internatboende tillkommer en hyreskostnad.

Vem kan söka?

Du måste fylla lägst 18 år under 2018 och du ska ha läst minst ett år på gymnasiet (minimum 700 godkända poäng).

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Denna kurs kommer inte att starta till hösten 2018 på grund av för få sökande. Du som har sökt kommer att bli kontaktad av skolan.

Länkar

ANSÖKAN TILL DENNA ALLMÄNNA KURS ÄR STÄNGD.