Aktivism i teori och praktik, kurs med Streetgäris (pågående)

Distanskurs 25% på Tollare folkhögskola i samarbete med Streetgäris.

Vill du kombinera ditt engagemang med att fördjupa dina kunskaper om aktivism och samhällsförändring? Är du sugen på att få göra det tillsammans med andra aktivister och eldsjälar och utvecklas tillsammans?

I höst startar distanskursen ”Aktivism i teori och praktik”. Kursen för dig som är medlem i Streetgäris och brinner för antirasism, feminism och samhällsförändring ur ett intersektionellt perspektiv. Under kursen kommer vi att studera strategier för att lyckas med ett livslångt och hållbart engagemang. Vi kommer att lära av historiens förkämpar, folkrörelser och aktivister. Samtidigt kommer vi att träna oss i verktyg för förändring och aktivism. Under kursens träffar kommer vi att få lära känna och inspireras av olika rörelser.

Kursen har fyra helgträffar med fyra olika teman. Vi kommer bland annat att göra flertalet studiebesök under träffarna. Under kursens teman kommer vi bland annat att fördjupa oss i:

Kurstillfälle 1: Folkrörelsehistoria & ideologi, 20-21/10- 2018

 • Olika folkrörelsers historia.
 • Antirasism och intersektionell feminism.
 • Ideologier i samhället – vilka är de och vad står de för?

Kurstillfälle 2: Förändringsstrategier, 1-2/12- 2018

 • Vilka strategier använder olika rörelser och varför?
 • Juridik som verktyg för förändring.
 • Civilkurage
 • Metoden civil olydnad.

Kurstillfälle 3: Hållbar aktivism, 9-10/2- 2019

 • Upptäcka, förebygga och hantera stress och utmattning.
 • Feministisk analys av rörelser och vad ojämställdhet och ojämlikhet innebär för rörelsen och för aktivister.
 • Hur är en bra allierad? Att vara solidarisk och ta ansvar utifrån sina privilegier.
 • Uthållighet i rörelser och strategier för långsiktigt förändringsarbete.
 • Fördela och planera arbetet.

Kurstillfälle 4: Organisera framåt!, 6-7/4- 2019

 • Konflikthantering, olika teorier och metoder för att se på och hantera konflikter.
 • Gruppdynamik, ledarskap och gruppsykologi.
 • Motivation och mobilisering.

 

Ansökan och praktisk information

Ansök genom att fylla i formuläret

Kursen sker på studietakt om 25% på distans, med 4 fysiska helgträffar. Mellan träffarna får du uppdrag att studera eller jobba med på distans. Du anmäler dig till hela kursen, det går inte att bara delta under delmomenten.

Kursen ges för Streetgäris medlemmar och är därmed separatistisk för kvinnor och icke-binära.

Du behöver inte ha några förkunskaper. Kursen vänder sig både till dig med ett mångårigt engagemang och till dig som nyligen blivit engagerad. Vi ser gärna en spridning i gruppen av såväl rörelsebakgrunder, åldrar och erfarenheter.

Träffarna kommer att vara förlagda på Tollare Folkhögskola i Saltsjö-Boo. Streetgäris söker medel för att täcka resor och logi i samband med helgträffarna för kursdeltagarna. Om kursen inte hittar finansiering för att täcka omkostnaderna kan deltagare behöva stå för dem själva.

Du kommer att bli kontaktad efter det att vi har fått din ansökan. Antagning sker löpande. Kursen blir av förutsatt att tillräckligt många deltagare söker.

 

Kontakt: Sofia.zackrisson@tollare.org