Kursprogram för föreningar

Under 2018 arrangerar vi flertalet kurser för föreningar, varav fler är återkommande. Läs mer om våra återkommande kurser.

Styrelseutbildning –  för lokala och regionala styrelser

Valberedningsutbildning – för lokala och regionala valberedningar

Centrum för ideellt ledarskap på Tollare folkhögskola har tagit fram två kurskoncept med fokus på att förstå kränkningar och öka kunskapen om hur de kan upptäckas och förebyggas. Dessa kurser är:

Öppna upp för fler – utbildning i normkritik för att öppna upp föreningslivet för fler

Upptäck, stoppa och förebygg – utbildning i förmågan att upptäcka, stoppa och förebygga kränkningar i sin förening