Öppna upp för fler

Centrum för ideellt ledarskap på Tollare folkhögskola har tagit fram två kurskoncept med fokus på att förstå kränkningar och öka kunskapen om hur de kan upptäckas och förebyggas i sin förening. Öppna upp för fler, samt kursen Upptäck, stoppa och förebygg.

Vilka osynliga regler i vårt samhälle styr rättvisan och människors värde?

Kursen utgörs av en utbildningshelg då vi lär oss pedagogik kring att få syn på orättvisa normer. Vi lär oss hur vi kan ifrågasätta det så att vi tillsammans kan förändra samhället för att öppna upp  gemenskapen i föreningslivet för fler. Vi kommer att fokusera på normkritik i föreningsverksamhet och att vi genom att bli inkluderande också blir fler aktiva i vår förening.

Kursen kommer att innehålla:

  • Grundutbildning i normkritik, vad är normer, och vad är orättvisa normer?
  • Frågan om varför orättvisa normer är ett hot mot demokratin.
  • Verktyg för att ifrågasätta och förändra till det bättre.

Kursen ges för närvarande på efterfrågan, som samverkanskurs.

Kurserna utgör helgkurser, lördag – söndag och intresserade organisationer kan arrangera kursen som samverkanskurs med Tollare folkhögskola. Organisationen står för det praktiska kursarrangemanget så som lokal, resor och mat. Kurs kan med fördel arrangeras i samverkan mellan distrikt eller mellan olika organisationer, önskvärt deltagarantal är minst 16 personer. Om intresse finns kan vi arrangera kursen hos oss på Tollare folkhögskola.

Kontakta sofia.zackrisson(at)tollare.org för att bestämma datum utifrån tillgängliga pedagoger.

För distrikt och föreningar som vill fördjupa sig och ta ett större grepp om frågorna går det att få kurserna i fler helgkurser som steg 1-3 utbildningar.