Upptäck, stoppa och förebygg

Centrum för ideellt ledarskap på Tollare folkhögskola har tagit fram två kurskoncept med fokus på att förstå kränkningar och öka kunskapen om hur de kan upptäckas och förebyggas i sin förening. Öppna upp för fler, samt kursen Upptäck, stoppa och förebygg.

Hur skapar vi varaktiga rutiner för att upptäcka, stoppa och förebygga kränkningar i vår förening?

Uppropet #metoo synliggjorde sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar i samhällets alla sektorer och branscher. Inom civilsamhället likaså. Den så kallade “tystnadskulturen” verkar vara utbredd och många har inte vetat hur de ska agera när de bevittnar kränkningar och var gränsen går. Under den här kursen vill vi ge verktyg att förändra den interna förmågan att upptäcka, stoppa och förebygga kränkningar.

Kursen kommer att innehålla:

  • träning av strategier för att stoppa och förebygga kränkningar
  • verktyg för att analysera och förändra den egna organisationens förebyggande arbete
  • rutiner för föreningen
  • forskning om civilkurage, våldsprevention och kulturförändring

Du som söker kursen:

  • har en ledarroll i ditt engagemang, antingen som utbildare, som ungdomsledare, som styrelsemedlem eller lokalt anställd.

Kursen ges för närvarande på efterfrågan, som samverkanskurs.

Kurserna utgör helgkurser, lördag – söndag och intresserade organisationer kan arrangera kursen som samverkanskurs med Tollare folkhögskola. Organisationen står för det praktiska kursarrangemanget så som lokal, resor och mat. Kurs kan med fördel arrangeras i samverkan mellan distrikt eller mellan olika organisationer, önskvärt deltagarantal är minst 16 personer. Om intresse finns kan vi arrangera kursen hos oss på Tollare folkhögskola.

Kontakta sofia.zackrisson(at)tollare.org för att bestämma datum utifrån tillgängliga pedagoger.

För distrikt och föreningar som vill fördjupa sig och ta ett större grepp om frågorna går det att få kurserna i fler helgkurser som steg 1 – 3 utbildningar.