Valberedningsutbildning

Valberedningsutbildning för lokala och regionala valberedningar

Valberedningens insats är av stor betydelse för en organisations möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. Väl utformade förslag som bottnar i organisationens behov och målsättningar påverkar huruvida organisationen kan göra sitt jobb. På samma sätt kan felrekryteringar minska engagemanget och få tråkiga konsekvenser på både kort och lång sikt.  Samtidigt upplever många lokalföreningar och distriktsorganisationer ett sviktande intresse bland medlemmar att anta förtroendeuppdrag. Hur kan valberedningar ges förutsättningar att göra ett bra jobb?

Nu kan du gå en valberedningsutbildning tillsammans med valberedare från olika organisationer och skapa bättre förutsättningar för uppdraget. Under utbildningen får du viktiga kunskaper och verktyg att använda i ditt valberedningsuppdrag.

Med stor fördel är ni fler från samma valberedning som deltar tillsammans för att sedan ha bättre förutsättningar att omsätta kunskaperna hemma.  Du kan också komma som ensam representant från din valberedning.

Kursmoment

  • Valberedningens uppdrag
  • Kompetens- och kravprofil för förtroendevalda
  • Aktivt rekryteringsarbete
  • Gruppsammansättningens betydelse
  • Demokrati, representation och normkritik

Valberedningens uppdrag
Vi går igenom hur valberedningens uppdrag kan se ut i en organisation och undersöker hur olika föreningar har organiserat valberedningen. I kursmomentet kommer vi också att jobba med praktiska moment så som tidsplanering, målbildsformulering och uppföljning, nomineringsförfarande bland annat. Vi kommer att jobba med årshjul och viktiga moment som en valberedning behöver täcka in under en mandatperiod.

Kompetens- och kravprofil för förtroendevalda
De olika förtroendeuppdrag som en valberedning ska bereda förslag till skiljer sig ofta i karaktär. Styrelseledamöter, revisorer, och kongressombud  behöver olika kompetenser och erfarenheter. I det här kursmomentet kommer vi att ge verktyg för att kartlägga kompetensbehov för uppdragen och hur man upprättar en kravprofil för de uppdrag som ska föreslås.

Aktivt rekryteringsarbete
En vanlig missuppfattning är att en valberedning bara ska behandla inkomna nomineringar. Men för att kunna föreslå en stark styrelse, en noggrann revisor eller ett engagerat ombud krävs det ett aktivt rekryteringsarbete. Vi kommer att gå igenom olika arbetssätt för att synliggöra uppdragen i föreningen, hitta personer som kan vara lämpliga, och att genomföra ett proaktivt valberedningsarbete för att få underlag till era förslag.

Gruppsammansättningens betydelse
Förtroendeuppdrag innebär ofta ett lagarbete. En styrelse, till exempel, behöver kunna arbeta bra tillsammans för att lyckas. Men hur formas bästa gruppen? Vilka personliga egenskaper behövs för att främja samarbete? Under kursmomentet kommer du att få kunskap om olika ledartyper, hur människor med olika egenskaper kan samverka i en grupp och hur förtroendevalda kan få komma till sin rätt.

Demokrati, representation och normkritik
Ser vi alla medlemmar på lika villkor? Som valberedning har ni ett extra stort ansvar att främja demokratin i föreningen och möjliggöra en jämlik representation där alla medlemmar ges samma möjligheter i föreningen. Det kan tänkas vara självklart, men likabehandlingsarbete är ett aktivt arbetssätt där också valberedningen behöver vara på tårna. Under det här kursmomentet ger vi dig som kursdeltagare kunskap i normkritik, mångfald och representation samt exempel på arbetssätt och verktyg för att återspegla detta i valberedningsarbetet.

Praktiskt

Tidpunkt: Utbildningen görs vid två olika tillfällen, 24-25/3 och 24-24/11
Plats: På Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo
Kostnad: 500 kr/person. Priset inkluderar fika och lunch lördag och söndag samt kurslitteratur.
Det finns möjlighet att boka boende, då tillkommer kostnad för övernattning.
På lördag kväll finns det valbar middag och kvällsaktivitet för 160 kr, oavsett om du väljer att övernatta eller inte.

Anmäl dig via den här länken

Ramprogram
Lördag
Kursstart kl 10.00
Lunch kl 12.30
Fika kl 15.00
Avslut kl 17.00
Middag kl 17.00 – 18.00

Söndag
Kursstart kl 09.00
Lunch kl 12.00
Avslut kl 15.00

Frågor:  jenny.nordfalt(at)tollare.org