Distanskurs: Medborgarjournalistik

Kursen omfattar 36 veckor

  • Höstterminen 2018
    13 augusti - 14 december
  • Vårtermin 2019
    7 januari - 10 maj

Distans
Studietakt 50 %

 

ANSÖKAN TILL DENNA KURS ÄR STÄNGD.

Denna kurs kommer inte att starta till hösten 2018 på grund av för få sökande. Du som har sökt kommer att bli kontaktad av skolan.

Kursen Medborgarjournalistik distans löper över två terminer och studierna bedrivs på halvfart. Den vänder sig till dig som tycker att mediernas rapportering är för ensidig. Nyheterna handlar om brott, våld och utsatthet. Var finns de positiva nyheterna? Om eldsjälarna, om forskning, om nya upptäckter, om det som händer bland vanligt folk? Vad tycker du saknas i medieflödet?

Det här är kursen för dig som vill skriva journalistiska texter men ge en annan, kanske mer nyanserad bild av verkligheten. Du vill utvecklas som skribent och bli bättre på att förstå hur en artikel, ett personporträtt och ett reportage blir till. På distansutbildningen får du lära dig skrivhantverket från grunden och förstå hur en journalist arbetar. Kursen löper över två terminer och studierna bedrivs på halvfart.

Under termin ett arbetar du med journalistiskt skrivande, journalistisk metod och grundläggande skriftlig kommunikation. Under termin två går vi gradvis över till texter som kräver ett större researcharbete. Du provar essäformen och skriver ett längre reportage.

Under utbildningen ligger mycket fokus på det praktiska arbetet kring deltagarnas egna texter. Vi arbetar med de grepp som har betydelse för om, och hur, din text blir läst och når fram. Och vad som är skiljer en journalistisk text från andra texter. Du lär dig skriva synopsis och att prova att sälja in din artikel till rätt tidning, tidsskrift och nyhetssida.

Att studera på distans innebär att du kan sköta den största delen av kursen hemifrån. Kursens upplägg bygger på att du via nätet kontinuerligt arbetar med läs- och skrivuppgifter. En stor del av detta arbete sker i grupper tillsammans med andra kursdeltagare. Att läsa och ge återkoppling på varandras texter är en stor och viktig del i kursen.

Vid fem tillfällen under kursens gång kommer vi att träffas under två dagar, sammanlagt tio dagar. Du behöver tid för att träffa människor och göra intervjuer. Du träffar lärarna på kursen och föreläsare. Vi följer upp pågående arbeten och går igenom de uppgifter vi har framför oss. Träffarna är obligatoriska. För att bli bra på att skriva behöver du bli bra på att läsa.

Distansarbetet sker via kommunikationsprogrammet FirstClass. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga.

Kursinnehåll

– Texttyper: nyheter och personporträtt
– Krönikor
– Effektiv text
– Hur når du din läsare?
– Journalistik-information-reklam
– Rubrik, ingress och bildtext
– Textredigering
– Journalistik metod
– Journalistikens ABC
– Skriva för webben
– Texttyper: nyhetsartiklar, krönikor, personporträtt och debattartiklar
– Språkriktighet/grammatik
– Research och källkritik
– Lagar och etik
– Essä och reportage

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar 5 900 kr för dessa två terminer, för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt. Bor du nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du 3 350 kr för material och mat. Utöver detta tillkommer kostnad för kurslitteratur.

Vem kan söka?

Intresse för media, journalistik och skrivande.

Ansökan

Vid urvalet av sökande försöker vi skapa en grupp som kommer att jobba bra tillsammans. Vår erfarenhet är att en grupp med blandade erfarenheter blir dynamisk. Därför tittar vi inte bara på betyg och formella meriter. Ideellt engagemang, bakgrund, intressen, ålder och kön är också viktiga urvalskriterier.

Denna kurs kommer inte att starta till hösten 2018 på grund av för få sökande. Du som har sökt kommer att bli kontaktad av skolan.

Samlingar på Tollare

Utbildningen har fem träffar om sammanlagt tio dagar.

Datum för träffar:
HT2018: 13-14 september, 20-21 oktober (lördag-söndag), 6-7 december
VT2019: 7–8 februari,  4–5 april

Länkar

ANSÖKAN TILL DENNA KURS ÄR STÄNGD.