Yrkeskurs på folkhögskola – Elevstödjare (pågående)

Här på Tollare folkhögskola kan vi nu erbjuda yrkeskursen Elevstödjare. Kursen riktar sig enbart till de som deltar i JOB (Jobb – och utvecklingsgarantin) eller Etableringprogrammet via arbetsförmedlingen.

Allmänt

Elevstödjare arbetar som en extra resurs för eleverna i grundskolan. Det finns idag ett stort behov av engagerade och livserfarna vuxna i skolan som stöd och förebild för barnen.

Klassmorfarföreningen har skapat utbildningens innehåll i samarbete med Tollare Folkhögskola som också ansvarar för genomförandet. I utbildningen ingår praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL).

Klassmorfarföreningen är en ideell förening som startades 1996 för att stödja barns utveckling och för att verka för en ökad vuxennärvaro i grundskolan.

Alla som genomgått utbildningen med godkänt resultat blir certifierad Elevstödjare.

Rollen Elevstödjare

Att arbeta inom skolan som Elevstödjare är mycket omväxlande, du får en roll där du alltid arbetar med eleverna i fokus och får ta ett stort ansvar. Behovet ökar ständigt och skolorna behöver utbildade medarbetare. Med en utbildning som Elevstödjare får du en bred inblick i skolans värld och får delta som stöd vid till exempel; lektioner, på raster och i matsalen.

Är du rätt person? – krav

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet från skolans värld men du skall naturligtvis ha intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Du bör vara minst 30 år och ha kunskaper i det svenska språket. Har du dessutom erfarenhet av socialt arbete eller ledarskap så är det meriterande. Utdrag ur  polisens belastningsregistret för skola krävs.

Kursfakta Elevstödjare

26 veckor heltidsstudier (14 veckor teori och 12 veckor praktik)
Kursperiod: 17 december 2018 – 14 juni 2019

Kursmoment

Vi behandlar cirka 40 ämnesområden bland annat
– barns utveckling och behov
– pedagogik och psykologi
– skolans värdegrunder
– läroplan och organisation
– kommunikation
– konflikthantering
– det mångkulturella samhället
– friskvård och hälsa
– rollen som elevstödjare
– yrkessvenska
– studiebesök

Informationsmöten

4 oktober kl 10.00 på Arbetsförmedlingen City, Stockholm.
6 november kl 13.00 på Arbetsförmedlingen City, Stockholm.
26 november kl 13.00 på Arbetsförmedlingen City, Stockholm.
19 november kl 14.00 på Tollare folkhögskola, Nacka

Ansökan

Du ansöker via din handläggare på Arbetsförmedlingen med CV och ett kort personligt brev samt utdrag ur polisens belastningsregistret för skola. Handläggaren mailar sedan CV och personligt brev till Klassmorfarföreningen; lo.corselli@klassmorfar.org

Du kommer därefter att kallas till Klassmorfarföreningen för personlig antagningsintervju till kursen. Tag med referenser till intervjun.

Innan anvisning måste du lämna in utdraget ur polisens belastningsregister till handläggaren i oöppnat kuvert

Antagning sker löpande.

När du väl är antagen till utbildningen, så kommer du och en person från Klassmorfar att besöka skolan som utsetts för din praktik. Besöket kommer att ske innan utbildningsstarten!

Kontaktpersoner:

Klassmorfarföreningen
Lars Olof Corselli
lo.corselli@klassmorfar.org
Tel: 0709-57 16 34

Tollare folkhögskola
Monica Dunger
monica.dunger@tollare.org

Arbetsförmedlingen
Ann-Kristine Hermansson
ann.kristine.hermansson@arbetformedlingen.se
Tel: 010-486 42 28

Yrkeskurser på folkhögskola är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen till Folkbildningsrådet att på de statsbidragsberättigade folkhögskolorna genomföra verksamhet i enlighet med regeringens beslut. HÄR kan du få reda på mer om Yrkeskurs på folkhögskola.