Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Kursen omfattar 76 veckor

 • Höstterminen 2018
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2019
  7 januari - 24 maj
 • Höstterminen 2019
  23 augusti - 19 december
 • Vårterminen 2020
  7 januari - 31 maj

Studietakt 100 %

ANSÖKAN FÖR HT18 ÄR STÄNGD.

 

Utbildning till social-/behandlingspedagog

Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig som vill arbeta förebyggande eller i behandling med ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik sett ur perspektiven samhälle, familj och individ.

I undervisningen får du arbeta med metoder som lär dig hur man vänder en destruktiv utveckling till något positivt. Förutom en omfattande teoretisk grund, innefattar utbildningen personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, fältförlagda studier, två praktikperioder, och friluftsliv där även resor förekommer.

Undervisningens mål:
– du får kunskaper för att arbeta med utsatta ungdomar på institution, i öppenvård, skola och fritid,
– du får en teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande,
– du får introduktion om olika socialpedagogiska metoder och förhållningssätt,
– du får kunskap om samhälle, vårt demokratiska system och olika sociala skyddsnät,
– du får många tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling,

Socialpedagogiken arbetar för att främja välbefinnande, lärande och utveckling. Den grundläggande tanken är att varje person har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället.

Socialpedagoger blir allt mer efterfrågade på arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom många områden. På Tollare har vi ett salutogent förhållningsätt och som socialpedagog kommer du att arbeta med olika grupper i samhället, både på individnivå och i grupp.

Som socialpedagog arbetar du inom skola, behandlingshem, socialtjänstens öppenvård, landstinget, som fältare, på fritidsgårdar eller inom civilsamhället.

Kursinnehåll

Ungdomars situation
– Utvecklingspsykologi
– Kognitiv inlärningspsykologi
– Droger/beroendetillstånd
– Läs- och skrivsvårigheter
– Neuropsykiatriska diagnoser
– Nätverk

Samhälle
– Kunskaps- och forskningsöversikt
– Evidensbegreppet
– Socialpolitik/socialtjänst
– Lagstiftning
– Öppenvård och institutioner
– Ideella organisationer
– Risk- och skyddsfaktorer
– Genus- och mångfaldsperspektiv

Socialpedagogiska fältet
– Grupprocessen
– Pedagogiska metoder
– Behandlingsmodeller t ex ART och Komet
– Nätverksarbete och familj
– Praktik
– Metodveckor

Övrigt
– Sociala projekt
– Yrkesroll och etik
– Eget fördjupningsarbete
– Skolgemensamma aktiviteter

Kostnader

Undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag. Du betalar 1 500 kr per år för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang och elevförsäkring. För introduktionsveckan betalar du 1 000 kr och för metodveckor cirka 5 500 kr. Kostnader för böcker tillkommer och beräknas till cirka 4 500 kr. Det finns möjlighet att köpa lunchkuponger i skolrestaurangen. Om du hyr ett rum på skolans internatboende tillkommer en hyreskostnad.

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

Ansökan

Du kan förbereda dig genom att skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag i belastningsregistret. Detta behöver Tollare folkhögskola ha tillgång till innan 5 augusti 2018.

Länk till belastningsregistret hittar du HÄR.

Ansökan till hösten 2018 är nu stängd. Välkommen att söka till hösten 2019!

Länkar

ANSÖKAN FÖR HT18 ÄR STÄNGD.