Tolvstegsterapeut med KBT-inriktning – distanskurs på halvfart

Kursen omfattar 54 veckor

  • Höstterminen 2018
    23 augusti - 19 december
  • Vårterminen 2019
    7 januari - 24 maj
  • Höstterminen 2019
    23 augusti - 19 december

Distans
Studietakt 50 %

ANSÖKAN TILL TOLVSTEGSTERAPEUT FÖR HÖSTEN 2018 ÄR STÄNGD.

 

Utbildningen är en fördjupning i  Tolvstegsbehandlingens process med KBT inriktning. Nytt för i år är att utbildningen sträcker sig över tre terminer.

Tolvstegsterapeut utbildningens fokus ligger på det kognitiva synsättet, arbetsmetoder och utveckling av terapeutrollen. Inriktningen ligger på förhållningssätt och den egna personliga utvecklingen. Deltagare genomgår en egen process under hela utbildningen.

Utbildningen ger kunskap:
– om destruktiva beteenden med tyngdpunkten på missbruk och kriminalitet utifrån aktuell forskning
– om att leda grupprocessen i tolvstegsinriktade metoder i behandling, samt förebyggande och efterbehandlande arbete
– om hur teori och arbetssätt samt metodfrågor kopplas till det egna arbetet.

Utbildningen innehåller också enskilda uppgifter samt fördjupningsarbete.

Studierna på distans kombineras med obligatoriska utbildningsdagar på Tollare folkhögskola vid åtta tillfällen om sammanlagt 24 dagar.

Distansarbetet sker i kommunikationsprogrammet FirstClass. Programmet är enkelt och förkunskaper är inte nödvändiga. Studierna förutsätter aktiv och regelbunden kommunikation med handledare och övriga deltagare i gruppen.

 

Kursinnehåll

– Alkoholens och narkotikans historia
– AA och NA filosofi, historia, stegen och traditionerna
– Beroende
– Farmakologi
– Kriminalitet som livsstil
– Samsjuklighet
– Familj och anhörigarbete
– Grupp och ledarskap
– Samtal med MI
– Kognitiv terapi
– Yrkesområdet med behandling – teknik och metoder
– Offentlig förvaltning
– Etik
– Återfallets problematik
– Sorg
– Kommunikation och presentationsteknik
– Individuellt fördjupningsarbete

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. För dessa tre terminer betalar du
16 720 kr, för material samt mat och logi i samband med träffarna. Alla kostnader utgår från logi i dubbelrum. Du kan begära enkelrum i mån om plats och betalar då 300 kr extra per natt. Bor du nära skolan och inte önskar logi och frukost under träffarna betalar du 8 560 kr för material och mat. Utöver detta tillkommer kurslitteratur, räkna med att du behöver införskaffa ca 15 böcker under utbildningens gång (varierande priser på litteraturen).

Vem kan söka?

Du ska ha fyllt 25 år, ha 3-årigt gymnasium eller motsvarande och du bör ha varit ute i arbetslivet några år. Om du har tidigare eget beroende bakom dig krävs minst fyra års drogfrihet. Du måste ha tillgång till dator och internet. Du behöver grundläggande datakunskap.

Ansökan

Intervju via personligt möte eller telefonsamtal kan förekomma i antagningsprocessen.

Du kan förbereda dig genom att scanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis (beställs från skatteverket.se) samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen så kommer vi behöva ett utdrag i belastningsregistret. Detta behöver Tollare folkhögskola ha tillgång till innan 5 augusti 2018.

Ansökan till hösten 2018 är nu stängd. Välkommen att söka till hösten 2019!

Utbildningsträffar på Tollare folkhögskola

Utbildningen innehåller åtta träffar om sammanlagt 24 dagar.

Datum för träffar:
HT-18: 5-7 september, 10-12 oktober, 28-30 november
VT-19: 23-25 januari, 20-22 mars, 8-10 maj
HT-19: 4-6 september, 9-11 oktober

Länkar

ANSÖKAN TILL TOLVSTEGSTERAPEUT FÖR HÖSTEN 2018 ÄR STÄNGD.